Kodlayap Süreci

Proje Geliştirilmesi Süreci      (Şubat 2017-Eylül 2017)

Projenin Yazılması
Proje Ekibinin Oluşturulması
Yasal Prosedürler ve İzinlerin Hazırlanması
Bina Tesis Edilmesi
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi Kurulması
Donatım Malzemeleri Temini

Öğrenci Seçimi                       (Mayıs 2017-Eylül 2017)

Anket Uygulanması
Referans Listeleri Oluşturulması
Mülakat Yapılması
Asil ve Yedek Listelerin Oluşturulması

Eğitim Öğretim Süreci            (Eylül 2017-Haziran 2018)

Yaz Kampı
Uyum Programı
Planlı Öğretim Programının Planlanması
Öğrencilerin Seviye Gruplarının Oluşturulması
Planlı Öğretim Programının Yürütülmesi

Değerlendirme Süreci             (Ocak 2018-Eylül 2018)

Proje Geliştirilmesi
Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara Katılım
Ürün Sergileri Düzenlenmesi
AB Projesi Hazırlanması, Yürütülmesi
Yeni Eğitim Öğretim Yılının Planlanması
2018-2019 Öğrenci Alımları Süreci Takviminin Duyurulması
shares