Kodlayap Nedir?

Genç nesillerin üst düzey düşünme becerisi kazanması ve kodlama becerisi elde etmesi; ülkelerin ekonomi, sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri, kalkınma, güvenlik gibi birçok alanda ilerlemesinde önemli rol oynar. Bu bakımdan bilgisayar bilimleri ve kodlama konusunda yetenekli bireylerin yetiştirilmesi ülkemiz için büyük bir ihtiyaçtır.

KODLAYAP projesi, Trabzon Valiliği koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen bir kodlama eğitimi projesidir. Bu proje  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Trabzon’daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.  Proje ile öğrencilere bilişimsel düşünme becerileri kazandırılacak ve teknolojiyi üretim amaçlı kullanabilmeleri için çeşitli eğitimlerle destek sağlanacaktır. KODLAYAP projesi, öğrencinin problemlere farklı çözümler üretmesini ve teknolojiyi kullanarak bu çözümleri hayata geçirmesini sağlamayı hedeflemektedir.
Tüm bu süreçlerde öğrencilerin eleştirel, yaratıcı ve algoritmik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirip problem çözme yeteneklerini artırarak hem okul başarılarında hem de günlük hayatlarında aktif birer birey olmaları yönünde çalışmalar yürütülecektir.
Proje kapsamında verilecek eğitimler, algoritmik düşünme, bilgi arama stratejileri, medya üretimi, programlama, robotik, güvenlik, bilişim ve etik konularından oluşacaktır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek faaliyetler ise şu şekilde planlanmıştır:
   • KODLAYAP Yaz Kampı
   • Kodlama Eğitimi Merkezi
   • KODLAYAP Online Kodlama Eğitimleri
   • KODLAYAP Kodlama Ligi
   • Şenlik ve Yarışmalar
shares