Kodlayap Hedefleri

Kodlayap projesi, öğrencinin problemlere farklı çözümler üretmesini ve teknolojiyi kullanarak bu çözümleri hayata geçirmesini sağlamayı hedeflemektedir.   Tüm bu süreçlerde öğrencilerin eleştirel, yaratıcı ve algoritmik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirip problem çözme yeteneklerini artırarak hem okul başarılarında hem de günlük hayatlarında aktif birer birey olmaları yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Projenin kısa vadede hedefi, bu alanda yetenekli öğrencileri seçip, uygun eğitimleri planlamak ve alanında uzman öğretmenlerle eğitimlere başlamaktır.
Orta vadeli hedefler; eğitim alan öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara bireysel ve takım olarak projelerle katılmaları, geliştirdikleri ürün ve projeleri sergileyebilecek etkinlikler yapılması, okullarda projenin yaygın etkisinin arttırılması, daha çok öğrenciye üst düzey eğitim fırsatlarını sunmaktır.
Uzun vadede değerlendirildiğinde, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla AB projeleri geliştirilmesi, projenin ulusal ve uluslararası, kongre ve sempozyumlarda temsil edilmesi, proje süreçleri ve çıktılarından elde edilen verilerle akademik çalışmalar yapılması, ülkemizde geliştirilecek benzer projelere referans olabilecek model ortaya koyulması hedeflenmektedir.
shares