Kodlama Eğitim Merkezi

Kodlama Eğitimi Merkezi, bilgisayar bilimleri alanında ilgili ve yetenekli, kendisini geliştirmek isteyen ortaokul öğrencilerine yönelik bir eğitim kurumudur. Merkezin amacı, öğrencilerin bilgisayar bilimleri alanındaki yeteneklerini geliştirecek şartları, ortamları ve fırsatları oluşturarak teknoloji yoluyla çözüm ve projeler üretmelerine olanak sağlamaktır. Böylece öğrencilerin eğlenerek strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, odaklanma, mücadele etme, çözüm üretme, grupla hareket etme ve karar verme gibi beceri ve davranışlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Merkezdeki eğitim öğretim faaliyetleri gerçek hayat problemlerine dayanan, problemlerin çözümünde takım çalışması gerektiren ve üretim odaklı etkinlikler şeklinde gerçekleştirilecektir.

Merkezde uzman eğitmenler tarafından bilgisayar bilimleri ve kodlama alanlarında çeşitli atölye çalışmalarıyla eğitim imkânı sunulacaktır. Bunlar arasında algoritmik düşünme, bilgi arama stratejileri, medya üretimi, programlama, robotik, güvenlik, bilişim ve etik gibi bilgisayar bilimlerinin farklı alanlarına yönelik eğitim ve etkinlikler sayılabilir. Öğrenciler bu alanlara yönelik ilgi ve yeteneklerinin farkına vararak kendi öğrenmeleri üzerinde söz sahibi olabilecektir.
Eğlenerek ve deneyimleyerek öğretmeyi amaçlayan bu merkezin hedeflerine ulaşabilmesi için öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği oldukça önemlidir.
Trabzon Kodlama Eğitimi Merkezi 2017-2018 eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacaktır. Öğrenciler, örgün eğitim dışında kalan zamanlarında, kendileri için hazırlanacak eğitim programları kapsamında merkezdeki eğitimlere katılabileceklerdir.
shares