Kodlayap Projesi- Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezi - Proje'de Mevcut DurumProjede Mevcut Durum:
  1. Proje Geliştirme:
Proje metni hazırlanmış ve protokol imzalanmıştır. Buna istinaden projede görev alacak öğretmen ve akademisyen ekibi belirlenmiştir.
İl MEM tarafından 3 ü tam zamanlı, diğerleri kısmi zamanlı olmak üzere 10 öğretmen projede görevlendirilmiştir. KTÜ bünyesinden 4 akademisyen kısmi zamanlı olmak üzere çalışmalara destek vermektedir.
Naci ORHAN Bilgisayar Bilimleri merkezi binası inşaası devam etmekte olup %35’i tamamlanmıştır.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni ARGE binası 3. Katta eğitimlere devam edilmektedir. Mevcut geçici binada donanım ve donatım malzemeleri temin edilmiş öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
  1. Öğrenci Seçimi:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, projemizde görevli öğretmenlerle koordine olarak öğrencilerin kodlamaya yatkınlıklarını belirlemeye yönelik bir anket geliştirilmiş ve ilimizde öğrenim görmekte olan 56000 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır.
Her okulda bir proje koordinatörü belirlendi. Belirlenen koordinatörler ve her okuldan Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden oluşan bir komisyonun önerdiği öğrencilerden referans listeleri oluşturuldu.
Anketlerden edinilen verilerle referans listeleri kesiştirilerek 963 öğrenci belirlenmiştir. Bu öğrenciler takvim çerçevesinde mülakata davet edilmiştir. Mülakatlarda öğretmenlerden ve akademisyenlerden oluşan dörder kişilik, 4 mülakat komisyonu oluşturuldu. Bu öğrencilerden 163 öğrenci eğitim görmek üzere seçilmiştir.
  1. Eğitim Öğretim Süreci:
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi, 2017 yılı Eylül ayında eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.  Öğrencilere başlangıçta Temel Bilişim Teknolojileri, Grafik Tasarım ve Kodlama Algoritmaya Giriş Dersleri Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte hazırlanan plan çerçevesinde verilmektedir. İlerleyen safhada Fiziksel programlama ve Robotik alanlarında eğitimlerle devam edilecektir.
  1. Değerlendirme Süreci:
Proje oluşturulması amacıyla Fen liselerinden ve Bilim Sanat Merkezinden öğrencilerle proje grupları oluşturulmuştur. Söz konusu gruplar için Proje danışmanı öğretmenler belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır.
Yürütülen ve Planlanan Projeler: