Kodlayap Projesi- Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezi - Proje Süreci
Proje Süreci:
 
 1. Proje Geliştirilmesi Süreci      (Şubat 2017-Eylül 2017)
 
 1. Projenin Yazılması
 2. Proje Ekibinin Oluşturulması
 3. Yasal Prosedürler ve İzinlerin Hazırlanması
 4. Bina Tesis Edilmesi
 5. Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi Kurulması
 6. Donatım Malzemeleri Temini
 
 1. Öğrenci Seçimi                       (Mayıs 2017-Eylül 2017)
 
 1. Anket Uygulanması
 2. Referans Listeleri Oluşturulması
 3. Mülakat Yapılması
 4. Asil ve Yedek Listelerin Oluşturulması
 
 1. Eğitim Öğretim Süreci            (Eylül 2017-Haziran 2018)
 
 1. Yaz Kampı
 2. Uyum Programı
 3. Planlı Öğretim Programının Planlanması
 4. Öğrencilerin Seviye Gruplarının Oluşturulması
 5. Planlı Öğretim Programının Yürütülmesi
 
 1. Değerlendirme Süreci             (Ocak 2018-Eylül 2018)
 
 1. Proje Geliştirilmesi
 2. Ulusal ve Uluslararası Yarışmalara Katılım
 3. Ürün Sergileri Düzenlenmesi
 4. AB Projesi Hazırlanması, Yürütülmesi
 5. Yeni Eğitim Öğretim Yılının Planlanması
 
 • 2018-2019 Öğrenci Alımları Süreci Takviminin Duyurulması
  1 Mart 2018