Kodlayap Projesi- Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezi - Kodlama eğitimi protokolü imzalandı!Trabzon Valiliğinin koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile yürütülmek üzere “Kodlama Eğitimi Protokolü” 1 Mart 2017 tarihinde Trabzon Valisi Yücel YAVUZ, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Süleyman BAYKAL ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır AKTAŞ tarafından imzalandı.

Bu proje Trabzon’da Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Temel Eğitim ve Ortaokullarda öğrenim gören öğrencileri kapsayacak kodlama eğitimi etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Projenin hedefleri arasında öğrencilerimizin teknoloji okuryazarlığı becerilerini kazanması, teknolojiyi etkin ve aktif bir şekilde kullanabilmeleri; bilim ve sanayi alanlarında üretken bireyler olmalarına katkı sağlanmasının yanı sıra, çevrelerindeki problemlerin farkında olan, problem çözme, analitik düşünme, yaratıcı düşünme ve iletişim becerileri gelişmiş bireyler olmalarının sağlanması yer almaktadır. Proje çerçevesinde yürütülecek olan çalışmalarla kodlamayı somutlaştıran faaliyetlerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sanat, Spor, Kültürel Yapı ve Değerlerimiz vb., alanlarda proje amaçları doğrultusunda etkinliklerin düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje sürecinin yönetilmesi ve yaygın etkisinin artırılması amacıyla Trabzon Valiliği önderliğinde Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezi kurulacaktır. Proje özellikle ülkemizin 10. Kalkınma Planı, 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmada etkin rol oynayacak nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Proje Trabzon Valiliğinin koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile yürütülecektir.