Kodlayap Projesi- Trabzon Bilgisayar Bilimleri Merkezi - Projenin Amacı-Projenin Amaçları:
  • Zamanının çoğunu bilgisayar oyunları ile geçiren çocuklarımızın, bu zamanı kendi istekleriyle eğlenerek öğrenmeye ayırmasını sağlamak
 
  • Çocuklarımızın bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna getirmek
 
  • Her sosyal çevreden, yetenekli çocukları, bilgisayar yazılım geliştirme araçları ile buluşturmak
 
  • Kodlama eğitimleri ile kod okuryazarlığı bilincinin yaymak
 
  • Çocukların Analitik düşünme becerisini, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerini geliştirmek
 
  • Üst düzey eğitimler ve donanımlarla geleceğin yazılımcılarını geliştirebilecek imkânlar sunmak
 
  • Her çocuğa kendi düzeyinde çocuklarla eğitim vererek, akran dayanışmasından yararlanmak ve az sayıda çocukla bireysel öğrenme hızlarına uygun ilerleme fırsatı oluşturmak
 
  • Proje tabanlı çalışma süreçlerini yaşayarak öğretmek
 
  • Her çocuğun bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almasını sağlamak