Trabzon Valiliği koordinatörlüğünde, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen bir kodlama eğitimi projesidir.
            Proje;  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Trabzon’daki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.  Proje ile öğrencilere bilişimsel düşünme becerileri kazandırılacak ve teknolojiyi üretim amaçlı kullanabilmeleri için alanında uzman öğretmenlerle bilgisayar bilimleri okuryazarlığı, grafik, tasarım, 3 boyutlu modelleme, algoritma, yazılım geliştirme, elektronik programlama, robotik konularında üst düzey eğitim verilmesi planlanmaktadır. Öğrencilerin aldıkları eğitimlerle, ulusal ve uluslararası yarışmalara özgün inovatif projelerle katılımları sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi de öncelikleri arasında olacaktır.
Proje kapsamında eğitim alan öğrencilerin; kendi projelerini geliştiren, geleceğin yazılımcıları olmaya aday bireyler olmaları beklenmektedir. Bilgisayar bilimleri alanı dışında bir kariyer edinecekler içinse problem çözme becerisi ve proje süreci tecrübeleri edinmeleri bağlamında katkı koyacaktır.


Projenin Hedefi: 
Kodlayap projesi, öğrencinin problemlere farklı çözümler üretmesini ve teknolojiyi kullanarak bu çözümleri hayata geçirmesini sağlamayı hedeflemektedir.   Tüm bu süreçlerde öğrencilerin eleştirel, yaratıcı ve algoritmik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirip problem çözme yeteneklerini artırarak hem okul başarılarında hem de günlük hayatlarında aktif birer birey olmaları yönünde çalışmalar yürütülecektir.
 
Projenin kısa vadede hedefi, bu alanda yetenekli öğrencileri seçip, uygun eğitimleri planlamak ve alanında uzman öğretmenlerle eğitimlere başlamaktır.
 
Orta vadeli hedefler; eğitim alan öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara bireysel ve takım olarak projelerle katılmaları, geliştirdikleri ürün ve projeleri sergileyebilecek etkinlikler yapılması, okullarda projenin yaygın etkisinin arttırılması, daha çok öğrenciye üst düzey eğitim fırsatlarını sunmaktır.
 
Uzun vadede değerlendirildiğinde, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla AB projeleri geliştirilmesi, projenin ulusal ve uluslararası, kongre ve sempozyumlarda temsil edilmesi, proje süreçleri ve çıktılarından elde edilen verilerle akademik çalışmalar yapılması, ülkemizde geliştirilecek benzer projelere referans olabilecek model ortaya koyulması hedeflenmektedir.

Projenin Amaçları:

 • Zamanının çoğunu bilgisayar oyunları ile geçiren çocuklarımızın, bu zamanı kendi istekleriyle eğlenerek öğrenmeye ayırmasını sağlamak
 
 • Çocuklarımızın bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna getirmek
 
 • Her sosyal çevreden, yetenekli çocukları, bilgisayar yazılım geliştirme araçları ile buluşturmak
 
 • Kodlama eğitimleri ile kod okuryazarlığı bilincinin yaymak
 
 • Çocukların Analitik düşünme becerisini, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım halinde çalışma yeteneklerini geliştirmek
 
 • Üst düzey eğitimler ve donanımlarla geleceğin yazılımcılarını geliştirebilecek imkânlar sunmak
 
 • Her çocuğa kendi düzeyinde çocuklarla eğitim vererek, akran dayanışmasından yararlanmak ve az sayıda çocukla bireysel öğrenme hızlarına uygun ilerleme fırsatı oluşturmak
 
 • Proje tabanlı çalışma süreçlerini yaşayarak öğretmek
 
 • Her çocuğun bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almasını sağlamak


Projede Mevcut Durum:
 1. Proje Geliştirme:
Proje metni hazırlanmış ve protokol imzalanmıştır. Buna istinaden projede görev alacak öğretmen ve akademisyen ekibi belirlenmiştir.
İl MEM tarafından 3 ü tam zamanlı, diğerleri kısmi zamanlı olmak üzere 10 öğretmen projede görevlendirilmiştir. KTÜ bünyesinden 4 akademisyen kısmi zamanlı olmak üzere çalışmalara destek vermektedir.
Naci ORHAN Bilgisayar Bilimleri merkezi binası inşaası devam etmekte olup %35’i tamamlanmıştır.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni ARGE binası 3. Katta eğitimlere devam edilmektedir. Mevcut geçici binada donanım ve donatım malzemeleri temin edilmiş öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.
 1. Öğrenci Seçimi:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, projemizde görevli öğretmenlerle koordine olarak öğrencilerin kodlamaya yatkınlıklarını belirlemeye yönelik bir anket geliştirilmiş ve ilimizde öğrenim görmekte olan 56000 ortaokul öğrencisine uygulanmıştır.
Her okulda bir proje koordinatörü belirlendi. Belirlenen koordinatörler ve her okuldan Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden oluşan bir komisyonun önerdiği öğrencilerden referans listeleri oluşturuldu.
Anketlerden edinilen verilerle referans listeleri kesiştirilerek 963 öğrenci belirlenmiştir. Bu öğrenciler takvim çerçevesinde mülakata davet edilmiştir. Mülakatlarda öğretmenlerden ve akademisyenlerden oluşan dörder kişilik, 4 mülakat komisyonu oluşturuldu. Bu öğrencilerden 163 öğrenci eğitim görmek üzere seçilmiştir.
 1. Eğitim Öğretim Süreci:
Bilgisayar Bilimleri ve Kodlama Eğitimi Merkezi, 2017 yılı Eylül ayında eğitim öğretim faaliyetlerine başlanmıştır.  Öğrencilere başlangıçta Temel Bilişim Teknolojileri, Grafik Tasarım ve Kodlama Algoritmaya Giriş Dersleri Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte hazırlanan plan çerçevesinde verilmektedir. İlerleyen safhada Fiziksel programlama ve Robotik alanlarında eğitimlerle devam edilecektir.
 1. Değerlendirme Süreci:
Proje oluşturulması amacıyla Fen liselerinden ve Bilim Sanat Merkezinden öğrencilerle proje grupları oluşturulmuştur. Söz konusu gruplar için Proje danışmanı öğretmenler belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır.
Yürütülen ve Planlanan Projeler:
 • Geri Dönüşüm Otomatı: Proje kapsamındaki öğrencilerle geri dönüşümü desteklemek amacıyla, geri dönüşüme uygun malzemelerin atıldığında cinsini seçip, ona göre geri dönüşüm değerine göre qr kod ile internet bağlantısı kotası hediye eden bir sistem planlanmaktadır.
 • Grafik tasarımda yetenekli olduğu değerlendirilen öğrencilerden oluşan bir grup kurulmuştur. Bu gruptaki öğrencilerle, kağıt kalem tasarımlarından, iki ve üç boyutlu tasarımlarını hazırlamak üzere “yerli otomobile tasarım önerisi” projesine başlanmıştır.
 • Öğrencilerimizden kodlama alanında yetenekli olduğu değerlendirilen bir grupla “kendi oyunumuzu kendimiz tasarlıyoruz“, projesi başlatılmış ve basit düzeyde prototip birkaç oyun geliştirilmiştir. Öğretmenlerimiz rehberliğinde proje daha gelişmiş oyunlar geliştirmek üzere devam etmektedir.
 • Hareket algılayıcı sensörler yardımı ile “canlı düşman hedeflerin tespitinin kolaylaştırılması ve koordinatlarının aktarımı” amaçlı askeri projemizin tasarımı gerçekleştirilmiş olup, uygulaması için fizibilite çalışmasına başlanmıştır.
 • Eczacıbaşı’nın ulusal düzeyde düzenlediği kod ödülleri yarışmasına iki grup başvurusu yapılmış ve kurumumuz adına çalışmalara başlanmıştır.
 • Lego FLL ulusal robot yarışmasına katılım için iki takım temaları edinerek çalışmalara öğretmenimiz rehberliğinde başlamıştır.
 • Kurum olarak dünyada yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere KA-1 projesi Projeler ekibi koordinasyonunda yazılmaktadır.
 • Kurum olarak okullarımızdaki öğretmenlere de bu eğitimleri yayabilmek, derse teknoloji entegrasyonu süreçlerine katkıda bulunmak üzere, yine Projeler ekibimizle koordineli olarak bir TÜBİTAK 4005 projesi hazırlanmaktadır.
 • Bilgisayar bilimleri merkezinde eğitim gören öğrencilerimizin yaptıkları projeleri okulları adına sunabilmelerini desteklemek amacıyla da TÜBİTAK 4006 Projeleri için İlçe ilçe öğretmenlerimize eğitimler verilmektedir.
Projenin Hedefleri:
 
 1. Kısa Vadeli Hedefler:
 
-Medya bilgilendirmeleri ile projenin farkındalık çalışmaları
 
-Çeşitli Kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve farkındalık eğitimleri
 
 •  TEB-TİM Ortaklığında kurulan Teknokent’teki Girişim Evleri’nde 52 öğrenciye eğitim verilecektir. (Kodlama, Maker, Tasarım…).
 • “81 İlde 81 Milli Hacker” projesi kapsamında siber güvenlik eğitimleri verilecektir.
 
 
 1. Orta Vadeli Hedefler:
 
-Yaz Bilim Kampları Düzenlenmesi
 
-Eğitim içerikleri ve modüller oluşturulması.
 
-Eğitim İçeriklerinden Kuramsal yapıya göre Model oluşturulması, standart geliştirilmesi
 
-Geniş katılımlı Ürün sergisi düzenlenmesi
 
 
 1. Uzak Vadeli Hedefler:
 
-Kodlama Ligi oluşturulup ulusal bir yarışmaya dönüştürülmesi
 
-Özgün ve milli yazılımlar geliştirilmesi
 
-Özgün ve Milli robotik çalışmalar yapılması